SHAA FM SINDU KAMARE NONSTOP ATTACK WITH VOLARE & CIAO 2024-05-17
KURUNEGALA BEJI LIVE IN HARINDRAGAMA 2024-05-04
SHAA FM SINDU KAMARE NONSTOP ATTACK WITH ALL RIGHT & SERIOUS 2024-05-10
PURPLE RANGE LIVE IN NARANGODAPALUWA 2024-04-24
SHAA FM SINDU KAMARE NONSTOP ATTACK WITH SRI LYRA VS AGGRA 2024-05-03
SHAA FM SINDU KAMARE WITH KANDY FEEL BACK 2024-04-26
SHAA FM SINDU KAMARE WITH HETTIPOLA MACHAN 2024-04-19
VIP LIVE IN MUWAGAMA 2024