SAHARA FLASH LIVE IN URUBOKKA 2018-09-02
HIKKADUWA SHINY & DELIGHTED ATTACK SHOW LIVE IN KIRINDA 2018-09-01
SHAA FM SINDU KAMARE WITH SPIDERS 2018-09-07
B - COOL LVE IN KUNDASALE 2018-08-29
PURPLE RANGE LIVE IN DIKWELLA 2018-08-17
SAHARA FLASH LIVE IN MEEGODADENIYA 2018-08-05
SHAA FM SINDU KAMARE WITH LIVE FANTASTIC 2018-08-31
SAHARA FLASH LIVE IN NUGEWATHTHA 2018
HEART DASH LIVE IN KITHALANGAMUWA 2018-07-28